dugogodišnje iskustvo u izvođenju  građevinskih radova niske i visoke gradnje, svih vrsta instalacionih radova i radova u građevinarstvu

Poslovni i industrijski objekti
Inovaciono preduzetnički centar – Beograd
izgradnja poslovno – proizvodnog objekta u bloku 40    (2,100m2)
 
"Imlek" a.d. - Padinska Skela

  • adaptacija i rekonstrukcija upravne zgrade, pogona    (1.200m2)  
  • magacinskih prostora, hladnjače, proizvodni pogoni   (2.000m2)  
  • spoljno uređenje, saobraćajnice
Opširnije...
 
“Coca Cola“ HBC – Srbija A.D.

  • adaptacija i rekonstrukcija upravne zgrade, proizvodnih pogona, radionica, magacinskih prostora  
  • izgradnja skladišta gotovih proizvoda i ambalaže   (3.600m2)
  • izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda   (1.900m2)
 
Opširnije...
 
“Trudbenik” – Beograd
adaptacija upravne zgrade i magacina
 
“Novograp” – Novi Sad
izgradnja sportsko -poslovnog objekta “Svetosavski dom” u Kaću   (3.200m2)
Opširnije...
 
"Jugović promet" - Kać
adaptacija rezidencija, ambasada i stambenih objekata
 
“Siemens - VF TEL“ - Zemun

dogradnja i rekonstrukcija proizvodnih pogona (6.000m2)