dugogodišnje iskustvo u izvođenju  građevinskih radova niske i visoke gradnje, svih vrsta instalacionih radova i radova u građevinarstvu

Reference
 • Institut “Torlak” - Brograd
 • “Siemens - VF TEL“ - Zemun
 • PU Dr.Sima Milošević - Zemun
 • Savezno ministarstvo za unutrašnje poslove
 • Institut bezbednosti - Beograd
 • Predškolske ustanove - Beograd
 • “Novograp” – Novi Sad
 • Ambasada Italije u Beogradu
 • SU Carina – Beograd
 • “Jugović Promet”  - Kać
 • “Trudbenik” – Beograd
 • “Coca Cola“ HBC – Srbija a.d.
 • Rezidencija Danske u ul. Užička br.48
 • Stambeni objekat u ul.Čakorska br.9
 • Stambeni objekat u ul. Drvarska br.1
 • Stambeni objekti u ul. Beogradskog bataljona br.67
 • Ambasada Brazila u ul. Krunska br.14
 • Ambasada i Rezidencija Izraela u ul. Bulevar mira br.47    
 • “Francuska škola” u ul. Kablarska br.31-35
 • “Američka škola” u ul. Banjičke žrtve br.6
 • Rezidencija ambasade Kine u ul. Lackovićeva br.6
 • Inovaciono Preduzetnički Centar– Beograd
 • Narodni Muzej – Beograd
 • “Linea Company” – Beograd
 • "Imlek"a.d. Padinska Skela