dugogodišnje iskustvo u izvođenju  građevinskih radova niske i visoke gradnje, svih vrsta instalacionih radova i radova u građevinarstvu

Ambasada Italije
Služba italijanske saradnje
 
  • adaptacija dečijih vrtića u Beogradu
  • adaptacija italijanske ambasade u Beogradu
  • rekonstrukcija doma za decu i omladinu ometenu u razvoju u Veterniku.
  • adaptacije i dogradnje u zgradi Ambasade Itelije