dugogodišnje iskustvo u izvođenju  građevinskih radova niske i visoke gradnje, svih vrsta instalacionih radova i radova u građevinarstvu

"Imlek" a.d. - Padinska Skela
  adaptacija i rekonstrukcija upravne zgrade, pogona, magacinskih prostora, hladnjače, proizvodni pogoni, spoljno uređenje, saobraćajnice