dugogodišnje iskustvo u izvođenju  građevinskih radova niske i visoke gradnje, svih vrsta instalacionih radova i radova u građevinarstvu

"Dipos" a.d. - Beograd

rekonstrukcija rezidencija, ambasada i stambenih objekata
  • Stambeni objekat u ul.Čakorska br.9
  • Ambasada Brazila u ul. Krunska br.14
  • Rezidencija ambasade Kine u ul. Lackovićeva br.6