dugogodišnje iskustvo u izvođenju  građevinskih radova niske i visoke gradnje, svih vrsta instalacionih radova i radova u građevinarstvu

Albanska ambasada - Bulevar Mira 25a