dugogodišnje iskustvo u izvođenju  građevinskih radova niske i visoke gradnje, svih vrsta instalacionih radova i radova u građevinarstvu

Ambasada i Rezidencija Izraela u ul. Bulevar mira br.47