dugogodišnje iskustvo u izvođenju  građevinskih radova niske i visoke gradnje, svih vrsta instalacionih radova i radova u građevinarstvu

Rezidencija ambasadora Danske ul. Uzicka 48