dugogodišnje iskustvo u izvođenju  građevinskih radova niske i visoke gradnje, svih vrsta instalacionih radova i radova u građevinarstvu

“Francuska škola” u ul. Kablarska br.31-35